POĎME CHODIŤ

POĎME CHODIŤ


Čo majú spoločné POSTCOVID a SEVERSKÁ CHÔDZA?
Hlavne to, že ich tu máme. Zlou správou je, že veľké množstvo pacientov, ktorí prekonali „najznámejšiu“ chorobu, po jej prekonaní žiaľ zisťuje, že majú rôzne nepríjemné postcovidové zdravotné ťažkosti, s ktorými nepočítali. Najčastejšie ide o pretrvávajúcu únavu, zadýchavanie sa aj pri menšej fyzickej záťaži, bolesti hlavy a kĺbov, svalová slabosť, strata energie, náladovosť a mnohé iné.

Dobrou správou je, že okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti, vám vie s týmito ťažkosťami pomôcť pohyb, konkrétne najlepšia rehabilitačná pohybová aktivita, ktorou je Nordic Walking – teda severská chôdza v prírode so špeciálnymi paličkami. Jej najväčšou prednosťou je šetrnosť a prirodzenosť pre všetkých, teda nielen pre postcovidových pacientov. Skúsený inštruktor vie prispôsobiť intenzitu aj čas chôdze konkrétnemu klientovi. Vysvetlí a prakticky naučí správnu techniku severskej chôdze, ktorá okrem iného zlepší funkciu vašich pľúc, srdiečka, prinavráti svalovú silu a zlepší vytrvalosť, pozitívne ovplyvní duševné zdravie, či zdravie chrbtice a kĺbov. Je to outdoorová aktivita, ktorá vyžaduje len minimálne materiálne zabezpečenie (obuv, oblečenie a paličky), ktoré sa vám mnohonásobne vrátia v podobe krás prírody počas celého roka a ak máte paličkového partnera, tak máte postarané aj o psychohygienu.

Nadšencov a prívržencov tohto športu pre všetkých neustále pribúda nielen u nás, ale na celom svete. Ak si myslíte, že by bolo dobré túto aktivitu vyskúšať a nepoddať sa zdravotným komplikáciám, nahláste sa na niektorý z minikurzov, alebo dvojhodinoviek, ktoré sú špeciálne určené pre pacientov a seniorov.

Ohľadom termínov kurzov a bližších informácií ma neváhajte kontaktovať na silvia@vertebralia.sk alebo na +421 910 321705.

Veľa užitočných informácií nájdete aj na stránke Slovenskej asociácie nordic walking na www.snwa.sk

…tak neváhajte a poďme chodiť…

Tanečné kroky obrys

Silvia Sórádová, fyzioterapeutka